Support Company logo

Verzuimmanagement

De term verzuimmanagement wordt in de markt ook wel met de term employee benefits aangeduid. Feitelijk doelen wij dan op de advisering op het gebied van de bedrijfsregelingen voor uw werknemers oftewel uw arbeidsvoorwaardenbeleid. U kunt dan denken aan:

  • het ontwerpen van bedrijfsregelingen (pensioen, arbeidsongeschiktheids, sparen, zorgverzekering, enzovoort),
  • het ondersteunen bij de vastlegging hiervan in reglementen en arbeidsvoorwaarden en
  • de advisering en bemiddeling met betrekking tot verzuimverzekeringen, eigen risico dragen (ZW en WGA) en de Arbo-dienst.

Doelstelling is steeds om binnen uw budgettaire ruimte een (fiscaal) zo optimaal mogelijk arbeidsvoorwaardenpakket te realiseren, zodat uw werknemers u als een goede werkgever aanmerken. Het gevolg van tevreden werknemers is uiteraard een lager ziekteverzuim, waardoor uw arbeidsvoorwaarden helpen om op uw verzuimkosten te besparen. Uiteraard blijft een goede sfeer binnen uw onderneming overigens de belangrijkste drijfveer voor werknemers om minder te verzuimen.

Denkt u dat u het al tot in de puntjes geregeld hebt, dan bieden wij u onze (second) "opinion" in de vorm van een "quick scan" van uw pensioenregeling of het totaal van uw bedrijfsregelingen. De prijs is scherp en staat vooraf vast, dus geen verrassingen. Neemt u dus gerust contact op of bel direct 023-5540110!

Man die verzuimt