Support Company logo

Actuarieel

Support Company biedt u actuarieel management, te weten diensten waarbij verzekeringswiskundig specialisme nodig is. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

Directeur Groot Aandeelhouders

 • Het berekenen van de pensioenvoorziening eigen beheer en/of de waarde daarvan in het economische verkeer.
 • Het opstellen van de pensioen- en financierings-overeenkomsten, overdrachtsakten en lijfrente overeenkomsten (stakingswinst lijfrente en gouden handdruk stamrecht).
 • Advies omtrent de afdekking van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.
 • De advisering omtrent fiscale optimalisering met betrekking tot de eigen bijdrage pensioenregeling en het inkopen van (extra) dienstjaren.

Ondernemingen

 • Opzetten van een schaduwadministratie voor de controle van aanspraken en premies vastgesteld door uw pensioenuitvoerder.
 • Vertalen van toekomstig pensioenbudget naar een daarbij passend pensioenbeleid (ontwikkeling pensioenregeling).
 • Prognoseberekeningen ontwikkeling pensioenkosten, toeslagdepots en mogelijke toeslagregelingen.
 • Actuariële analyse/vergelijking van de tariefstelling van verschillende pensioenuitvoerders.

Ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen

 • Vergelijkbare diensten als voor de onderneming.
 • Actuariële advisering premiebeleid.
 • Marktwaardeberekeningen en vaststelling kostendekkende premies.
 • Vaststelling eigen behoud en advies en bemiddeling bij herverzekering.
 • Actuariële resultatenanalyse.
 • Opzetten en uitvoeren van de verzekeringstechnische, de pensioen- en de financiële administratie van pensioenfondsen.
 • Opstellen concepten jaarverslag, verslagstaten, ABTN, deskundigheidsplan, crisisplan, enzovoort.
 • Begeleiding en ondersteuning bij voorgenomen liquidatie.
 • Helpdesk voor aangesloten werkgevers, deelnemers en andere belanghebbenden.

Bel ons gerust op 023-554 01 10 of neem contact op.