Support Company logo

Werkwijze

Onze werkwijze is logisch en voor de hand liggend. Om u een passend advies te kunnen geven, zullen wij steeds uw situatie en wensen inventariseren en deze aansluitend analyseren en omzetten in een voorlopig advies.

Het voorlopige advies spreken wij met u door en aansluitend passen wij zonodig de inventarisatie, analyse en ons advies aan, zodat dit nog beter aansluit op uw wensen.

Pas als u hebt aangegeven dat ook u van mening bent, dat ons advies aansluit op uw wensen, starten wij de inkoopfase op om het product te selecteren, dat het best past bij de beoogde oplossing. Ook nu krijgt u een onderbouwd advies over het waarom van de door ons geselecteerde oplossing c.q. het product van de betreffende leverancier.

Na inkoop van het gekozen product volgt de evaluatie- en nazorgfase. In deze fase mag u van ons informatie verwachten over wijzigingen van wet of product, die invloed hebben op het eindresultaat. Het eindresultaat kan ook beïnvloed worden door wijzigingen in uw onderneming of persoonlijke situatie (gezin, inkomen, werkomgeving). In beider gevallen bepaalt u of u een aansluitend advies wilt hebben teneinde na te gaan of aanpassingen nodig zijn.

Als download treft u hierbij onze werkwijze pensioenadvisering voor ondernemers aan en onze werkwijze particulieren.

Downloads